På kartet over kan du legge inn dine steder, plasser, bilder, og informasjon. Informasjonen sendes automatisk til oss.

Hvis du klikker på kartet -så kan du legge inn punkter. Vi har også laget egne kart som eks. dette kartet over vann i Sauherad.

Eksempler på dette er: 1. markeringer til innganger til sti, 2. markeringer av vei som kan sykles 3. Rasteplasser 4. Utsiktspunkter 5. Fiskevann 6. Innganger til stier som kan vandres, men ikke sykles osv osv. Det er bedre med for mange punkter/nåler en for lite.

Prøve?

a. Åpne kartet

b. Trykk på “additions” ( ja! det er på engelsk)

c. Trykk på “Add marker – simple”

d. Det kommer opp ett nytt lite “vindu” som har feltene “Email” + “entry name” og “location”

Email: her skriver du inn din e-mail. Hvis vi lurer på noe så kan vi maile deg.

Entry name: her skrier du inn navnet på punktet ( som eksempel; “inngang til stien mot Arnefjellet” eller “utsiktspunktet på Bjarnefjellet” eller “fin fiskeplass for ørrett” – eller du kan merke midt på en vei og skrive “bomveg og fin til sykling mot..”

Location; Den brukes slik at merknaden din får en eksakt lokalisert “kartnål” som du plasserer på kartet. Vi blir mailet for hver kartnål som bli satt i kartet. VIKTIG! –

Du må klikke på teksten “click on map location” så dukker det opp ett vindu hvor du trykker “ok” og så setter du merknad/nål på kartet ( det er en fordel om du zoomer godt inn for en nøyaktig posisjon.

Vi som sitter i administrasjonen for dette prosjektet vil oppdatere gode merknader og kartnåler. Vi vil også tilføre GPS-spor og linjer på kartet for stier hvis vi har gått turen, og/eller snart går turen med GPS-enhet ( eller tegner turen).

Vi vil også spørre etter bilder av punkter når vi får mange nok følgere og lesere av siden( se skjema her). Vi oppdaterer foreslåtte punkter hver fjortende dag.

Med vennlig turhilsen

Bjørn Heidenstrøm/ekspode.com

Prosjektleder for Sauherad Kommune